BEIJING 95- TAWA KAJ CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER TANTAKUY KASQANMANTA.

Conferencia 1995 watapi igualdad, desarrollo, paz, generokaqpi. warmi astawan kallpachakusqanmanta pacha khuskachakurqa astawan ñawpaqaman thaskhirin tukuy runamasikunaqta llaqta ukhupi. genero ukhumanta khawarina allin kawsay kanampaq.

Tawakaq Conferencia Mundial warmikunamanta maychus Plataforma de accion Conferencia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo (CIPD) tukuy pachantimpi, discriminacion warmikunaman kasqanta llankaypatapi jinataq wasi kuchupi riqsikun.

Tukuy gobiernos kimirinankuta igualdad, desarrollo, paz kaqta tukuy warmikunapaq pachantimpi riqsichirqanku, kikillantaq derechos, allin qhawasqa warmiqpata, warmi wawapata, libertades fundamentales kaqtawan kananpaj.

Gobiernos warmi ñawpaqman thaskiirinampaq, juq chuya yuyaywan, etica, moral, espiritual, intelectuales nisqawan  qhari warmi khuskamanta riqsichirqanku yanapanankuta.

Tukuy chay kimiriy khuskachanqa juq allin kawsayman chayanapaq ayllu ukhupi jinallataq democracia ukhupi kawsanapaq.

Gobiernos qulqi miranampaq, desarrollo social kaqwan waqcha kawsay chinkarinampaq qilqarqanku,, pachamamata mana saruchaspa warmikuna llankanampaq khariwan khuskamanta kawsakunankupaj.

Gobiernos riqsichillarqankutaq qulqe apaykachanapi, jallpa llankaypi, yuyaychakunapi, profesionalizacion kaqpi warmi wawasnintin, jinallataq yanapay waq suyusmanta chayamunampaq.

Conferencia de la mujer kimin, khuskachan, kallpachan Conferencia del Cairo kaqta. kaypi nin salud ñawpaq t`aqaypi kasqanta warmikuna.allin kawsay tarinampaq

Cuarta conferencia mundial sobre la mujer nisqamanta taripaykuna.

  • Waqcha kawsayta ñakariypi churan wara waranqa warmikunata tukuy pachantimpi chinkarichina.
  • Yachaqay tukuypaj kananpaj.
  • Tukuy warmikunapaq  salud llankay kananta
  • Warmikuna qolqe apakaykachnapi khuskamanta kanan tiyan.
  • astawan jarkay pachamamata warmikunawan khuska.
  • warmikuna kuraq kamachiqkuna kanampaq.
  • warmikunaman saruchayta chinkarichina medios de comunicación ukhupi allin khawasqa kanampaq
  • warmikunawan maqanakuyta pisiyachina
  • Warmikunapaj ch`ajwaykuna kasqanmanta pisiyachinapaj

Kayman ñit`iy aswan riqsinaykipaq “Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer” willay kaqmanta.

Share/Save